Skip Navigation Links
Veilig Hekwerk herkent u aan HEKMERK

HEKMERK: particulier
 

Het belang van veilig hekwerk
Uw gezin, uw huis… het is uw grootste bezit. Goed hekwerk helpt u te beschermen wat u dierbaar is. Toch wilt u ook dat u en uw dierbaren zich vrij en zonder gevaar kunnen bewegen. Daarom is het van levensbelang dat uw hekwerk veilig functioneert. Zeker wanneer sprake is van beweegbare delen, wilt u de zekerheid dat aan alle geldende veiligheidseisen is voldaan. Niet alleen om de kans op persoonlijk letsel de minimalieren, maar ook om het aansprakelijkheidsrisico tot een minimum te beperken wanneer zich onverhoopt toch een incident voordoet met een automatische schuif- of draaipoort. HEKMERK biedt u die zekerheid.

HEKMERK is een initiatief van de Nederlandse Herwerk Industrie (NHI)