Skip Navigation Links
Veilig Hekwerk herkent u aan HEKMERK

HEKMERK: zakelijk
 

Het belang van veilig hekwerk
Goed hekwerk levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van uw bedrijfs- of instellingenterrein, schoolplein of speelplaats. U wilt dat gebruikers zich vrij en zonder gevaar kunnen bewegen. Daarom is het van levensbelang dat het hekwerk zelf ook veilig is. Zeker wanneer sprake is van beweegbare delen wilt u de zekerheid dat aan alle geldende veiligheidseisen is voldaan. Niet alleen om de kans op persoonlijk letsel te minimalieren, maar ook om het aansprakelijkheidsrisico tot een minimum te beperken wanneer zich onverhoopt toch een incident voordoet met een automatische schuif- of draaipoort. HEKMERK biedt u die zekerheid.

HEKMERK is een initiatief van de Nederlandse Herwerk Industrie (NHI)