Skip Navigation Links
Veilig Hekwerk herkent u aan HEKMERK

HEKMERK beoordelingscriteria
 

HEKMERK bedrijven zijn bedrijven die zich laten toetsen op de Europese wet- en regelgeving die voor hekwerken gelden. Beoordelingscriteria zijn o.a.:

Productgerelateerde criteria:
Handleiding/installatievoorschrift, conformiteitsverklaring, technisch constructie dossier zijn aanwezig.
Proceduregerichte criteria:
IKB-handboek, organisatie, taken en bevoegdheden zijn beschreven, opbouw van systeemdocumentatie, gespecificeerde en gecontroleerde materialen/componenten, producten zijn te identificeren en te traceren, controlehandelingen m.b.t. fabricage beschreven en min. 10 jaar bewaakt, ontwerpstappenplan met controlepunten, testen/controles, hoe wordt omgegaan met afwijkingen en producten niet volgens specificatie, beschrijving corrigerende maatregelen, traject aanvraag/offerte/opdracht/opdrachtbevestiging en afspraken met opdrachtgever worden vastgelegd, nakomen afspraken over levering product/dienst en leveringsvoorwaarden, werkt met vakbekwame onderaannemers/toeleveranciers.
Klantgerichtegerichte criteria:
Respectvol handelen met klantgegevens, privacy en terrein/eigendommen, hanteert NHI-voorwaarden of eigen voorwaarden, verzorgen gebruikershandleiding en instructies, voorlichting werkwijze bij geschillen.
Overige criteria:
VCA-gecertificeerd, geldige RI&E en plan van aanpak, gebruik van veilige arbeidsmiddelen, verantwoord milieubeleid, vast zakelijk adres, bewijs van goed betalingsgedrag.

HEKMERK: een veilige keuze

HEKMERK is een initiatief van de Nederlandse Herwerk Industrie (NHI)